Инструкција за рад градских и општинских управа у ситуацији изазваној вирусом корона

Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске издало је сљедеће инструкције за рад градских и општинских управа у ситуацији изазваној вирусом корона:

  • Да се дјеци која се уписују у 1. разред основног/средњег образовања изводи из матичних књига доставе путем поште, на адресу родитеља,
  • Да се комуникација између Матичних служби у Републици Српској, одвија непосредно (директно), без укључивања странака,
  • Да се комуникација и размјена информација са другим надлежним органима одвија службеним путем, гдје год је то могуће, без присуства странака, а у хитним случајевима и путем телефона, факс-а, мејла,
  • Да се на интернет страници града/општине истакне број контакт телефона и мејл адреса Матичне службе, путем кога странке могу добити потребне информације у вези уписа новорођене дјеце у матичне књиге,
  • Да се сви поступци, у највећој могућој мјери, рјешавају путем телефонске и електронске комуникације.