Јавни позив за доставу приједлога пројеката за капиталне инвестиције за 2020. годину

На основу циљева и задатака утврђених у Стратегији одрживог развоја општине Рудо, Начелник општине Рудо,06. матра 2020. године, расписујеЈавни позив за доставу приједлога пројеката за капиталне инвестиције за 2020. годину

Један од стратешких циљева општине Рудо је повећање степена укључености грађана, мјесних заједница, удружења и установа у процесу планирања  и развоја локалне заједнице и припрема приоритета за финансирање из буџета општине Рудо за 2020. годину, из средстава намјењених за капиталне инвестиције.

Пројекти треба да се односе на неке од наведених услова и то: економски развој, развој пољопривреде, развој туризма, подржава развој животне средине, културно просвјетни развој, подржавање омладине и/или жена, испуњава очекивања већег броја грађана, смањује оперативне трошкове и слично.

Приједлоге пројекта могу подносити управне организације, савјети мјесних заједница, правна и физичка лица а под условом да се односе на шири нтерес локалне заједнице.

Позив за приједлог пројеката је отворен дo 23.03.2020.године, до 14 часова.

Јавни позив је објављен на сајту општине Рудо, Огласној табли општине и ТВ Рудо.

Попуњене апликације је потребно предати на Инфо пулту Центра запружање услуга грађанима општине Рудо.

Апликације се могу подићи на Инфо пулту Центра за пружање услуга грађанима општине Рудо.

Текст јавног позива

Апликација