Lista telefona za pozive građana

Dom zdravlja Rudo 058 / 711 – 180 i 058 / 711 -190, 

Za Mtel mrežu: +38766819644

Za Mts mrežu: +381665467961

Policijska stanica Rudo 058 / 711 – 102

Opštinski štab za vanredne situacije 058 / 712 – 286 i 065 / 369 – 578

Sanitarna inspekcija i komunalna inspekcija 058 / 711 – 800

Na ove brojeve građani mogu prijaviti,  one koji se ne pridržavaju  mjera kućne izolacije.