Одржана 29 редовна сједница Скупштине општине Рудо

Дана 20.02.2020.године, у малој сали Дома културе у Рудом, одржана је 29.редовна сједница Скупштине општине Рудо.

На сједници су разматрани и усвојени План отклањања неправилности утврђених у извјештају Главне службе за ревизију, Одлукa о висини накнаде за трошкове уређења градског грађаевинског и осталог грађавинског земљишта, Одлукa о просјечној коначној грађевинској цијени стамбеног простора, Одлука о додјели на привремено коришћење пословног простора, Одлукa о измјени одлуке о утврђивању висине новчане накнаде члановима Одбора за жалбе и Одлукa о измјени и допуни Одлуке о комуналним накнадама.

Поред тога дата је сагласност на Програме рада и Финансијске планове предузећа и установа чији је оснивач Скупштина општине Рудо.

Усвојен је Извјештај о извршењу Програма одржавања улица, локалних и некатегорисаних путева за 2019.годину, као и Програм одржавања улица, локалних и некатегорисаних путева на подручју општине Рудо, Извјештај о провођењу Програма цивилне заштите за 2019. годину и Програм рада за 2020. годину,

Такође извршена су одређена разрјешења и именовања чланова одбора за жалбе и именован је директор ЈУ ЦКПД Просвјета Рудо.

Усвојени акти биће доступни јавности на сајту општине Рудо на позицији „службени гласници“ у „Службеном гласнику општине Рудо“ број 2/20.