Конкурс за упис ученика у први разред средње школе

ЈУ Средњошколски центар Рудо расписала је конкурс за упис ученика  у први разред у школској 2020/2021.години

Право уписа у први разред средњих школа имају ученици са завршеном основном школом који нису старији од 17 година на дан уписа.

Лица  која се уписују у школе за ученике са сметњама у развоју могу имати другу добну границу за упис у први разред, а највише до навршене 21.године.

ЈУ Средњошколски центар Рудо у јунском  уписном року за школску 2020/2021. годину уписује ученике:

 

Ред.

број

Назив струке Ред.бр.

занимања

Занимање Степен Број

одељења

Број

ученуика

1. Гимназија 1. Општи смјер IV 1  20
2.

 

3.

Машинство и обрада  метала

 

Саобраћај

2. Бравар-заваривач III 1 20
3.           Техничар друмског

Саобраћаја               IV           1              20

                                 У к у п н о   3 60

Остали услови конкурса могу се наћи на лику: Текст конкурса