Јавни позив о додјели субвенције привредним субјектима погођеним кризом изазваном вирусом корона (COVID-19)

Начелник општине Рудо расписује Јавни позив о додјели субвенције привредним субјектима погођеним кризом изазваном вирусом корона (COVID-19).

Предмет овог Јавног позива је субвенција привредним субјектима у виду плаћања комуналних услуга (вода, канализација и одвоз смећа) за мјесеце март, април и мај 2020. године привредним субјектима којима је рад био забрањен, отежан и ограничен услед вируса корона и субвенције у виду исплате минималне нето плате за један мјесец за запослене раднике у оним привредним субјектима којима је рад био забрањен, отежан и ограничен услед вируса корона.

Право учешћа у овом Јавном позиву имају сви привредни субјекти чије је сједиште или пословна јединица на територији општине Рудо, а којима је актима Републичког штаба за ванредне ситуације и Општинског штаба за ванредне ситуације било забрањено, ограничено или отежано обављање дјелатности, а који поднесу захтјев у склопу овог јавног позива.

Образац захтјева зa приjaву нa Jaвни пoзив, мoжe сe прeузeти oд 19.06.2020. године, на званичној веб страници општине Рудо: www.opstinarudo.com или личнo прeузимaњeм у шалтер сали Општине Рудо, ЂДД Михаиловића бр. 41, 73260 Рудо.

Јавни позив остаје отворен 15 дана од дана објављивања, а крајњи рoк зa прeдajу захтјева je 04.7.2020.

Јавни позив за субвенције

Захтјев за субвенцију минималне плате

Захтјев за субвенцију комуналних услуга