Одржана 30. редовна сједница Скупштине општине Рудо

Дана 09.06.2020.године, у великој сали Дома културе у Рудом, одржана је 30. редовна сједница Скупштине општине Рудо.

На сједници је разматрано 46. тачака дневног реда.

На сједници су усвојени следећи акти: Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу буџета општине Рудо за 2019. годину, Одлука о додјели земљишта на коришћење Мјешовитом Холдингу „ЕРС“ М.П. а.д. Требиње, ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале Одлука о додјели земљишта на привремено коришћење Одбору за гробље Мокронози, Одлука о стављању ван снаге одлуке о измјенама и допунама одлуке о комуналним таксама, Одлука о набавци уџбеника, Одлука о ослобађању од комуналне таксе за истицање пословног имена и закупнине јавних површина и пословног простора, Одлука о додјели субвенције привредним субјектима погођених кризом изазваном вирусом корона, Одлука о допуни Одлуке о закупу пословних простора у власништву општине Рудо, Одлука о провођењу јавног позива за давање у закуп земљишта и објеката дијела бившег складишта „Цар Душан“ Рудо, Одлука о финансирању пројеката удружења грађана из буџета општине Рудо за 2020.г, Одлука о одобравању средстава  КП „Услуга“ Рудо а.д. Рудо, Одлука о учешћу општине у Другој фази пројекта „Јачање улоге мјесних заједница у Босни и Херцеговини“, Одлука о разрјешењу члана Надзорног одбора ЈП Информативни центар Рудо, Одлука о именовању ВД члана Надзорног одбора ЈП Информативни центар Рудо, Одлука о разрјешењу секретара Скупштине општине Рудо, Одлука о именовању ВД секретара Скупштине општине Рудо, Одлука о измјени Одлуке о именовању чланова Комисије за избор органа управљања у предузећима и установама чији је оснивач Скупштина општине Рудо, Одлука о именовању чланова Комисија за примопредају дужности директора Јавне установе Народна библиотека „Манојло Илић“ Рудо, Одлука о именовању чланова Комисија за примопредају дужности директора ЈУ ЦКПД „Просвјета“ Рудо, Одлука о именовању чланова Комисија за примопредају дужности директора ЈЗУ ДЗ „Др Стојана и Љубица“ Рудо, Одлука о именовању чланова Комисија за примопредају дужности директора Јавне установе за туризам и спорт Рудо,  Одлука о именовању чланова Комисија за примопредају дужности директора ЈУ Центар за социјални рад Рудо, Одлука о именовању чланова Комисија за примопредају дужности директора ЈП Информативни центар Рудо, Одлука о именовању чланова Комисија за примопредају дужности директора КП „Услуга“ Рудо а.д.

Усвојени су следећи програми: Програм коришћења средстава накнаде од продаје шумских дрвних сортимената  за 2020.годину, Програм мјера за спрјечавање и сузбијање, елиминацију и ерадикацију заразних болести на подручју општине Рудо за 2020.годину, Програм мјера превентивне дезинсекције и дератизације, Годишњи план систематске превентивне дезинсекције и дератизације на подручју општине Рудо за 2020. годину.

Усвојени су следећи извјештаји: Извјештаји о извршењу Програма  коришћења средстава накнаде од продаје шумских дрвних сортимената  за 2019.годину,  Програма коришћења средстава остварених од концесионих накнада за 2019. годину, Програма коришћења средстава посебних намјена од водних накнада за 2019. годину, Извјештај о извршењу Плана  утрошка намјенских средстава за 2019.г одину остварених по основу Закона о заштити од пожара, Извјештај о утрошку средстава из буџета општине Рудо одобрених удружењима грађана у 2019. години, Извјештај о раду Мјесних заједница за 2019. годину, Извјештаји ЈУ Центар за социјални рад Рудо,  Јавне установе за туризам и спорт Рудо,  ЈУ ЦКПД „Просвјета“ Рудо,  ЈУ Народна библиотека „Манојло Илић“ Рудо и ЈУ Средњошколски центар Рудо, Извјештај урбанистичко грађевинске инспекције и саобраћајне инспекције, Инспекције за храну, тржишне инспекције и комуналне полиције, Извјештај о стању објеката у власништву општине Рудо, Извјештај о извршењу Програма обављања комуналних дјелатности заједничке комуналне потрошње за 2019. годину и Извјештаја о стању у области пољопривреде на територији општине Рудо са приједлогом мјера за унапређење пољопривредне производње, сточарства и производње јагодичастог воћа.

Одборници скупштинске већине  нису подржали Одлуку о расподјели суфицита тако да ће и ове године општина Рудо бити ускраћена за капиталне инвестиције и средства, у износу од 1.224.697 КМ,  која ће и даље лежати неискориштена на жиро-рачуну општине.

Неусвајањем ове Одлуке доводи се у питање реализација 12 пројеката које је општина потписала са разним донаторима ( УНДП, Каритас, ИРБ, Ифад, Мозаик) чије реализације су у току или ће бити током године. Неусвајањем суфицита одборници су ускратили и средства за финансирње расхода предузетих мјера у заштити грађана општине Рудо од пандемије вируса Корона који се односе на набавку респиратора, опремање и функционисања карантина и насипање пута Рудо – Миоче који води десном обалом Лима.

Поред наведеног, умјесто да се финансира из суфицита, мјера помоћи привредним субјектима који су због мјера превенције ширења корона вируса били онемогућени да се баве дјелатношћу, иста ће бити финансирана из Револвинг фонда. На тај начин суфицит умјесто да буде у функцији развоја општине, он ће и даље бити у функцији стварања трошкова.

Одборници нису усвојили ни Одлуку о подстицајима запошљавања у 2020. години иако су у плану буџета за 2020. годину усвојена средства из револвинг фонда у износу од 100.000 КМ за ову намјену.