Јавни оглас ради споразумног прибављања непокретности

Начелник општине Рудо објављује Јавни оглас ради споразумног прибављања непокретности.

Одлуком Владе Републике Српске о утврђивању општег интереса, број: 04/1-012-2-1418/20 од 28.05.2020. године („Службени гласник Републике Српске“, број 106/18) утврђен је општи интерес за реконструкцију пута Росуље-Пребидоли-Горњи Цикоти у дијелу Пребидолске улице, општина Рудо у коју сврху ће се провести поступак потпуне експропријације непокретности за његову реконструкцију.

Корисник експропријације, Општина Рудо позива власнике парцела из Јавног огласа да у року од 15 дана од дана објављивања овог огласа, дођу у Општину Рудо, Одјељење за привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске послове-канцеларија број 12, ради покушаја споразумног рјешавања стицања права власништва на непокретностима које ће се експроприсати у сврху реконструкцију пута Росуље-Пребидоли-Горњи Цикоти у дијелу Пребидолске улице, општина Рудо.

Овај оглас остаје отворен 15 дана од дана објављивања на телевизији Рудо, интернет страници општине Рудо и на огласној табли Општине Рудо.Уколико Оглас не буде истовремено објављен, рок ће се рачунати од дана последњег објављивања.

Jавни оглас ради споразумног прибављања непокретности Пребидоли