Мјере Републичког штаба за ванредне ситуације Штаба за продужене до 14.09.2020. године

Републички штаб за ванредне ситуације донио je, на 53. сједници, Закључак о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID – 19) у Републици Српској.

 1. У циљу превенције ширења вируса  корона SARS – Co V-2  и COVID – 19 болести на територији Републике Српске и заштите и спасавања становништва до 14.09.2020. године забрањују се сва јавна окупљања у групама већим од 50 лица.
 2. До 14.09.2020. године ограничава се радно вријеме угоститељским објектима за исхрану и пиће од 06:00 до 24:00 часа.
 3. Пружање угоститељских услуга исхране и пића на начин регулисан тачком 2. овог закључка односи се и на угоститељске објекте за смјештај.
 4. До 14.09.2020. године дозвољавају се такмичарске активности спортских организација и спортиста искључиво без присуства публике, уз поштовање свих епидемиолошких мјера које је прописао ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске.
 5. Субјекти којима је дозвољено обављање дјелатности дужни су исту организовати уз обавезно предузимање мјера прописаних у Упутству ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“  за спречавање појаве и ширења COVID – 19 болести на радном мјесту.
 6. Субјекти из тачке 5. овог закључка могу самостално обављати дезинфекцију пословних простора у складу са упутством ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“.
 7. Републички органи управе и органи јединица локалне самоуправе и остали субјекти који врше јавна овлаштења дужни су организовати свој рад како слиједи:
 • на улазу у све службене просторије органа из ове тачке које пружају услуге грађанима ограничити број особа које истовремено могу да уђу и бораве у просторијама органа, онемогућити задржавање у просторијама органа и прављења дужих редова у затвореном простору,
 • одржавати растојање између грађана у затвореним просторима од најмање два метра, уз предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене и
 • омогућити рад шалтер сале и матичне службе у јединицама локалне самоуправе, уз контролу броја  корисника услуга шалтер сала и матичних служби зависно од простора, одржавање физичке дистанце од два метра и уз обезбјеђење физичке провидне баријере на радном мјесту која пружа довољну заштити запосленом и кориснику.
 1. Инспекцијски надзор над спровођењем овог закључка спроводи Републичка управа за инспекцијске послове путем надлежних инспектора и инспектора у саставу јединица локалне самоуправе и Комунална полиција.
 2. Јединице локалне самоуправе су дужне да своје акте усагласе са овим закључком, те да у складу са епидемиолошком ситуацијом на својој територији, донесу  рестриктивније мјере у односу на мјере утврђене овим закључком.
 3. Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID – 19) у здравственим установама и установама социјалне заштите у Републици Српској (COVID – 19) („Службени гласник Републике Српске“, број 23/20) и Наредба о обавезној контроли лица којима је одређена кућна изолација због новог вируса корона (COVID – 19) у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ број 24/20) примјењују се и након ступања на снагу овог закључка.
 4. Овим закључком ставља се ван снаге Закључак о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID – 19) у Републици Српској, брoj: 52-1/20 од 17.08.2020. године.
 5. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.

НАПОМЕНА: Сви досадашњи закључци Републичког штаба за ванредне ситуације доступни су на Порталу Владе Републике Српске у секцији „Републички штаб за ванредне ситуације – Акти“, https://www.vladars.net, као и на страници Коронавирус у Српској, https://koronavirususrpskoj.com/