Obavještenje o obnavljanju ekološke dozvole

Republika Srpska

OPŠTINA RUDO

Opštinska uprava

-Odjeljenje za privredu, finansije,

prostorno uređenje i inspekcijske poslove-

 

Broj: 03-312-1/20

Datum: 09.09.2020..godine

 

Na osnovu člana 94. stav 3. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 71/12 i 79/15), Odjeljenje za privredu, finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove opštine Rudo, obavještava zainteresovanu javnost

 

O OBNAVLJANJU RJEŠENJA

O EKOLOŠKOJ DOZVOLI

za objekat benzinske stanice na Uvcu

podnosioca zahtjeva d.o.o.“Hifa Oil“ Tešanj

 

 

Dana 01.09.2020.godine investitor d.o.o. „Hifa Oil“ Tešanj podnio je zahtjev ovom Odjeljenju za obnavljanje ekološke dozvole za objekat benzinske stanice  na Uvcu-opština Rudo na k.č.broj 243/7 i dio k.č. 243/1 i k.č. broj 350, upisane u Posjedovni list broj 275/1, 821/2 i 494/11 KO Štrpci. Uz zahtjev, investitor je priložio i Izvještaj za ekološki monitoring 2020., urađene od strane Sistem Qualita S  d.o.o. Pale, Inspekcijski izvještaj i izjavu odgovornog lica kojom potvrđuje da nije došlo do promjene uslova u ekološkom smislu koje bi negativno uticale na životnu sredinu.

Cijeneći navedenu dokumentaciju, ovo Odjeljenje je utvrdilo da su ispunjeni svi uslovi predviđeni odredbama Zakona o zaštiti životne sredine, te je donijelo rješenje kojim se obnavlja ekološka dozvola za pomenuti objekat.

 

 

                                                                               NAČELNIK ODJELJENJA

                                                                               Čolić Gordana, dipl.ecc.

                                                                               ________________________