Централни бирачки списак

Централна изборна комисија БиХ издала је саопштење у вези са Централним бирачким списком које преносимо у цјелости.

У циљу правовременог и тачног информисања јавности у Босни и Херцеговини, а у вези са активношћу закључивања Централног бирачког списка за гласање ван Босне и  Херцеговине Централна изборна комисија БиХ овим путем жели истаћи неколико чињеница:

У овом изборном циклусу суочили смо се са енормним бројем пријава за гласање ван Босне и Херцеговине, које смо унаточ кашњењу у усвајању Буџета и кашњењу у ангажовању додатног особља и опреме успјели да обрадимо у законском року. У оквиру ове активности уочен је велики број пријава које су указивале на могуће злоупотребе у изборном процесу. Из наведеног разлога, у оквиру ове активности урађен је и велики број додатних провјера и анализа сваке појединачно пристигле пријаве, у циљу елиминисања сваке евентуалне пријаве која указује на злоупотребу или има неку другу мањкавост.

izbori 2020

Централна изборна комисија БиХ је на сједници одржаној 01.10.2020. године донијела Одлуку  о утврђивању и објави броја бирача уписаних у извод из Централног бирачког списка за гласање изван Босне и Херцеговине за Локалне изборе 2020. године са уписаних 101771 бирачем, као и и одлуку којом се одбија упис у извод из Централног бирачког списка за гласање изван Босне и Херцеговине за 27.960 бирача.

Као институција која је одговорна за тачност, ажурност и укупни интегритет Централног бирачког списка за територију Босне и Херцеговине, а потпуно уважавајући и  препоруке из Завршног извјештаја ОСЦЕ/ОДИХР-а (Изборне посматрачке мисије) из 2018. године, Централна изборна комисија БиХ је први пут на својој wеб страници објавила Извод регистрованих бирача за гласање изван БиХ.

Посматрачка мисија ОДИХР-а је у наведеном извјештају препоручила:

„У сврху повећања повјерења јавности у интегритет процеса регистрације бирача, разне заинтересоване стране, укључујући и политичке странке и организације грађанског друштва би се могле позвати да учествују у ревизији бирачких спискова коју би иницирао и надзирао ЦИК БиХ“

Стога, желимо да истакнемо да је управо Централна изборна комисија БиХ својим активностима и чињеницом да је списак регистрованих бирача за гласање изван БиХ по први пут учинила јавности доступним подстакла све актере у изборном процесу (бираче, политичке странке, невладин сектор, медије) да изврши увид у Централни бирачки списак и да реагују уколико постоје сумње у тачност бирачког списка.

Извод из Централног бирачког списка за гласање изван Босне и Херцеговине Централна изборна комисија БиХ је јавно објавила како би бирач који је без свог знања, односно мимо његове воље уписан у исти, имао могућност подношења жалбе. Такође, Одлука о одбијању уписа бирача за гласање ван БиХ је објављена на wеб страници www.izbori.ba, а у прилогу одлуке се налази база података Централне изборне комисије БиХ о одбијеним пријавама са наведеним разлозима одбијања којој се може приступити путем уношења личних података у апликацију “Провјерите статус ваше пријаве”.

У року остављеном за жалбе Централна изборна комисија БиХ је примила више од 3.500 поднесака које у овом тренутку разматра. Уколико буде законског основа ЦИК БиХ ће на основу поднесака кориговати податке у Централном бирачком списку прије његовог закључења, а тамо гдје не буде основа да Централна изборна комисија БиХ уважи жалбу исту ће са изјашњењем доставити Суду БиХ на одлучивање.

Обавјештавамо јавност да ће Централна изборна комисија БиХ доказе о покушајима изборних превара примати све вријеме до потврђивања резултата Локалних избора 2020. године и механизмима предвиђеним Изборним законом БиХ спријечити све изборне неправилности. Уколико нам и након закључења Централног бирачког списка буде достављен доказ (Изјава и слично) да је бирач без његовог знања регистрован да гласа путем поште, гласачки пакет који дође у Главни центар за бројање из иностранства на име тог бирача неће бити бројан, а бирач остварује своје бирачко право у општини/граду пребивалишта на бирачком списку за гласање на непотврђеним гласачким листићима, који ће се бројати у Главном центру за бројање.

Централна изборна комисија БиХ ће јавност о свему детаљно информисати на пресс конференцији коју ће организовати након закључења Централног бирачког списка.

Извод из Ценралног бирачког списка за гласање изван БиХ: https://www.izbori.ba/Documents/Lokalni_izbori_2020/Izvod_CBS_2020.pdf

Провјере статуса одбијених пријава за гласање из иностранства:

https://www.izbori.ba/Lokalni_izbori_2020/Default.aspx?Lang=5