ПЈЕСНИЧКИ КОНКУРС „МИЛОШ ВИДАКОВИЋ“ –  РУДО 2020.

Поводом  XX „Видаковићевих дана културе“ у Рудом,  Јавна установа Центар за културно-просвјетну дјелатност „Просвјета“  расписује Конкурс поезије у помен пјеснику Милошу Видаковићу.

Милош Видаковић рођен   1891. ( Грање,Штрпца) Општина Рудо. Члан je Младе Босне, пјесник, књижевни критичар, преводилац, пријатељ Иве Андрића,  писао у  „Народу“. Умро 2.10. 1915. у Велесу. Збирка пјесама „Царски сонети“.

 Услови конкурса:

 На Конкурс своју ненаграђивану љубавну пјесму могу слати сви који пишу на српском, хрватском или бошњачком језику и они који поред свог изворног језика пошаљу и превод пјесме на српски.

Пјесма смије имати највише 32 стиха а сваки аутор може послати 1 (једну) пјесму.

Пјесме се могу слати у периоду од 01.10.  до 01.11. 2020. године, на e-mail адресу: konkursmilospjesma@gmail.com  са Шифром умјесто имена аутора, а на e-mail адресу: konkursmilossifra@gmail.com – Разрјешење Шифре са адресом и кратком биографијом аутора (не више од 10 куцаних редова, (фонт: Times new roman 12), бројем телефона и e-mail адресом.

Или поштом на адресу:

ЈУ ЦКПД „Просвјета“ Рудо

Ул. Трг Слободе бр. 1.

73260 Рудо

са назнаком: „ЗА ПЈЕСНИЧКИ КОНКУРС МИЛОШ ВИДАКОВИЋ“

 Пјесму слати под шифром а у посебној коверти приложити разрјешење шифре, адресу и кратку биографију аутора.

Награде су предвиђене за три најбоље љубавне пјесме по оцјени Жирија којег именује организатор ове манифестације.

Прва награда за најбољу љубавну пјесму је: Плакета Милош Видаковић, позив аутору да на културној манифестацији „Видаковићеви дани културе 2020“ 27.11.2020.године у Рудом прочита своју побједничку пјесму и новчана награда у износу од 300,00 КМ.

Друга награда: Плакета и новчана награда од 200,00 КМ.

Трећа награда: Плакета и новчана награда од 100,00 КМ