Počeli radovi na rekonstrukciji doma kulture u Rudom

U ponedjeljak 19.10.2020. godine, nakon što su posle sprovedenog postupka javne nabavke potpisani ugovori sa izvođačima radova,  počeli su radovi na sanaciji krova na zgradi doma kulture.

Radovi se realizuju u okviru projekta „Rekonstrukcija zgrade doma kulture“ koji je podržan u sklopu nagradnog fonda Projekta integrisanog lokalnog razvoja (ILDP), zajedničkog projekta Vlade Švajcarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP u BiH).

fotka 2

Pored sanacije krova, kroz projekat je planirano da se izvrši zamjena kompletnih elektro instalacija, zamjena spoljne stolarije, krečenje prostorija, te da se dovrši pristupna rampa za invalidne osobe i izvrši nabavka scenske opreme.

Projekat je identifikovan tokom izrade Strategije razvoja opštine Rudo za period 2018-2027 godine a hitnost za realizaciju istog, početkom godine iskazana je od strane JUCKPD „Prosvjeta“, koja upravlja domom kulture, nakon što je došlo o manjeg požara na elektro instalacijama, zbog dotrajalosti elektro mreže i povećanja broja potrošača.

fotka 4

Projektom ćemo riješiti najvažnije probleme u funkcionisanju objekta doma kulture koji je smješten u centru opštine Rudo, i koji je centralni objekat u okviru koje se održavaju sve značajne manifestacije i događaji u opštini Rudo.

Projekat direktno doprinosi ispunjenju strateškog cilja 2: Poboljšan kvalitet društvenih sadržaja i uslova za život i sektorskih ciljeva Strategije opštine Rudo: 2. Razvoj kulture i sporta i 3. održivo upravljanje resursima iz razloga što će biti unapređena infrastruktura za društveni i kulturni sadržaj dok će sa zamjenom stolarije biti unapređena i energetska efikasnost, što će doprinijeti boljem upravljanju resursima i uštedi energije.

fotka 3

 

Ukupna procijenjena vrijednost projekta „Rekonstrukcija doma kulture“ bez PDV-a je 104,805.39 KM od čega je Vlada Švajcarske preko UNDP-a osigurala 51.570,29, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske 30.000 KM, a kontribucija Opštine Rudo iznosi  23,235.51 KM.