Потписани уговори са приправницима

У Рудом су јуче потписани уговори о обављању приправничког стажа у Општини  Рудо и у Центру за социјални рад са 4 приправника.

Том приликом Начелник општине Рудо, поздравио је приправнике и истакао значај подршке младим образованим кадровима, као што је ова која пружа могућност стицања практичног искуства, које ће им помоћи у даљем пословном ангажману, и омогућити да у потрази за запослењем буду конкурентнији на тржишту рада.

pripravnici 2

По спроведеној конкурсној процедури приправнички стаж ће обављати један дипломирани правник, дипломирани инжењер архитектуре, дипломирани социјални радник и дипломирани економиста.

Средства за финансирање приправничког стажа за 4 приправника са високом стручном спремом издвојила је Општина Рудо.