Јавни оглас за доставу редова вожње у линијском превозу лица на усклађивање и регистрацију за подручје општине Рудо

Одјељење за привреду, финасије, просторно уређење и инспекцијске послове општине Рудо  објављује: Јавни  оглас за доставу редова вожње у линијском превозу лица на усклађивање и регистрацију за подручје општине Рудо

Обавјештавамо све заинтересоване превознике регистроване за линијски превоз путника да у периоду од 27.01.2021 до 10.02.2021. године доставе Одјељењу за привреду, финасије просторно уређење и инспекцијске послове општине Рудо  редове вожње или редове вожње са измјенама у облику форме која је прописана Правилником о регистрацији редова вожње (Сл.гласник Републике Српске 70/14 и 87/15).

Предложени ред вожње треба бити усклађен са даљинаром и минималним временом вожње. Даљинар и минимална времена вожње могу се преузети у канцеларији број 4 Општине.

Од документације треба доставити:

  1. Копија рјешење о регистрацији превозника
  2. Редове вожње у два примјерка
  3. Овјерена копија лиценце

Наведена документација се доставља у затвореној коверти са назнаком „ За јавни оглас за доставу редова вожње у линијском превозу лица на усклађивање и регистрацију за подручје општине Рудо“.

Јавни оглас