ЈАВНA РАСПРАВА О НАЦРТУ  БУЏЕТА ОПШТИНЕ РУДО ЗА 2021. ГОДИНУ

Скупштина општине Рудо је, на сједници одржаној дана 25.02.2021. године, усвојила Нацрт буџета општине Рудо за 2021. годину и донијела Закључак којим се исти ставља на јавну расправу.

Усвојен је Нацрт буџета за 2021. годину у износу од 4.753.750,00 КМ, а кога чине:

 • буџетски приходи ………………………………………………………………………4.537.750,00 КМ
 • примици од отплате датих кредита из буџетских средстава…………  100.000,00 КМ
 • остали примици ………………………………………………………………………..      16.000,00 КМ
 • неутрошена средства револвинг фонда………………………………………..   100.000,00 КМ

Нацрт буџета општине Рудо за 2021.године се ставља на јавну расправу која ће се обавити у времену од  01.03. до 09.03.2021.године.

За праћење јавне расправе образује се Радна група у саставу:

 1. Марић Славослав, предсједник
 2. Тодоровић Маријан, члан
 3. Кузмановић Шалипур Јелена, члан
 4. Тешевић Зоран, члан
 5. Ћировић Велибор, члан.

Задатак Радне групе је да:

 1. Нацрт буџета општине за 2021. годину учини доступним јавности;
 2. Прикупи све примједбе, мишљења и приједлоге у току јавне расправе;
 3. Прати јавну расправу и даје информације о изнесеним приједлозима на јавној расправи;
 4. Припреми извјештај о резултатима јавне расправе.

Радна група ће учинити доступним Нацрт буџета општине Рудо за 2021.годину, објављивањем на огласним таблама општине Рудо, на веб страници општине Рудо, достављањем истог правним и физичким лицима која то буду затражила, омогућавањем заинтересованима да изврше увид у исти, и давањем потребних објашњења.

Заинтересована правна и физичка лица своје примједбе, мишљења и приједлоге могу доставити члановима Радне групе преко Центра за услуге грађанима до 09.03.2021.године.

Јавна расправа о Нацрту буџета општине Рудо за 2021. годину одржаће се 09.03.2021.године са почетком у 11,00 часова у малој сали Дома културе Рудо.

Нацрт буџета