Објављене Коначне ранг листе студената-корисника права на студентску стипендију у школској 2020/2021. години

Након истека рока за рјешавање по приговорима Комисија за додјелу студентских стипендија утврдила је Коначне ранг листе корисника права на студентске стипендије за школску 2020/2021.години.

У складу са планираним  средствима у буџету општине Рудо за 2021. годину у износу од 90 000 КМ право на студентску стипендију у школској 2020/2021. години  остварило је укупно 105 студената.

Студенти-нови корисници који су остварили право на студентску стипендију из средстава буџета општине Рудо за школску 2020/2021 годину  обавезни су  потписати уговор о додјели студентске стипендије   у периоду од 08.02.2021. до 26.02.2021.године у просторијама Општинске Управе Рудо-шалтер сала.

Студенти-досадашњи корисници немају обавезу потписивања уговора и исти настављају остваривати право на студентску стипендију и у школској 2020/2021 години на основу раније закључених уговора.

Студенти који нису у могућности у наведеном периоду доћи да лично потпишу уговор, за то могу овластити неког од пунољетних чланова заједничког домаћинства или друго лице да у њихово име потпише уговор о додјели студентске стипендије, при чему су наведена лица приликом потписивања уговора обавезна  приложити овјерену пуномоћ дату од стране студента.

Коначна ранг листа студената-нових корисника за 2020/2021 годину

Коначна ранг листа студената-досадашнји корисника за 2020/2021 годину