Objavljene Konačne rang liste studenata-korisnika prava na studentsku stipendiju u školskoj 2020/2021. godini

Nakon isteka roka za rješavanje po prigovorima Komisija za dodjelu studentskih stipendija utvrdila je Konačne rang liste korisnika prava na studentske stipendije za školsku 2020/2021.godini.

U skladu sa planiranim  sredstvima u budžetu opštine Rudo za 2021. godinu u iznosu od 90 000 KM pravo na studentsku stipendiju u školskoj 2020/2021. godini  ostvarilo je ukupno 105 studenata.

Studenti-novi korisnici koji su ostvarili pravo na studentsku stipendiju iz sredstava budžeta opštine Rudo za školsku 2020/2021 godinu  obavezni su  potpisati ugovor o dodjeli studentske stipendije   u periodu od 08.02.2021. do 26.02.2021.godine u prostorijama Opštinske Uprave Rudo-šalter sala.

Studenti-dosadašnji korisnici nemaju obavezu potpisivanja ugovora i isti nastavljaju ostvarivati pravo na studentsku stipendiju i u školskoj 2020/2021 godini na osnovu ranije zaključenih ugovora.

Studenti koji nisu u mogućnosti u navedenom periodu doći da lično potpišu ugovor, za to mogu ovlastiti nekog od punoljetnih članova zajedničkog domaćinstva ili drugo lice da u njihovo ime potpiše ugovor o dodjeli studentske stipendije, pri čemu su navedena lica prilikom potpisivanja ugovora obavezna  priložiti ovjerenu punomoć datu od strane studenta.

Konačna rang lista studenata-novih korisnika za 2020/2021 godinu

Konačna rang lista studenata-dosadašnji korisnika za 2020/2021 godinu