Одржана друга редовна сједница Скупштине општине Рудо

Јуче је у Рудом одржана друга редовна сједница Скупштине општине Рудо.

На сједници су усвојене одлуке:

  • о  подстицајима за развој пољопривреде у 2021. години
  • о додјели новчане помоћи родитељима за новорођену дјецу,
  • о расписивању и провођењу редовних избора за чланове савјета мјесних заједница на подручју општине Рудо,
  • о додјели на привремено коришћење путничког возила Дому здравља ЈЗ Рудо „Др Стојана и Љубица“,
  • о додјели на привремено коришћење опреме за Мини сирану ПЗ „Увац-Рудо“,
  • о додјели  контејнера на коришћење ЈКП „Услуга“ Рудо.

Усвојен је нацрт Буџета општине Рудо за 2021. годину и упућен на јавну расправу која ће се одржати од 01 до 09.03.2021.године,

Извршено је усклађивање са законом Одлуке о наканадама за обављање дужности  одборника а према препорукама Ревизора.

Усвојена је и Платформа за мир и План активности за имплементацију Платформе за мир у периоду од 2021-2023.

Извршена су именовања начелника Одјељења за привреду и финансије, просторно уређење и инспекцијске послове, Одјељења за општу управу и друштвене дјелатности и секретара Скупштине општине Рудо.

Скупштина општине је ставила ван снаге закључак Скупштине из 2013. године, којим је дато позитивно мишљење за додјелу консеције за истраживање налазишта никла, кобалта и др. на територији општине Рудо.

Усвојени акти биће доступни у наредном периоду на сајту општине Рудо на позицији „Службени гласници“ у „Службеном гласнику  општине Рудо“ број 3.