Програм запошљавања и самозапошљавања циљних категорија у привреди у 2021. години

ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске реализује „Програм запошљавања и самозапошљавања циљних категорија у привреди у 2021. години”, чија је укупна вриједност 4.000.000 КМ, а који се финансира из средстава Буџета Републике Српске.

Програмом је предвиђено запошљавање и самозапошљавање 950 лица из циљне групе Програма, која траже запослење и пријављена су на евиденцију како слиједи: лица старија од 40 година, жене жртве породичног насиља и ратне тортуре, штићеници домова који су завршили школовање, незапослена лица у руралним срединама и лица која се налазе на евиденцији дуже од шест мјесеци.

Програм садржи двије компоненте:

I Компонента: Финансирање запошљавања код послодаваца лица из циљне групе Програма за 750 лица по 4.000, 00 КМ по једном лицу што укупно износи 3.000.000 КМ. Износ се увећава за 10% за запошљавање лица без квалификација и лица старијих од 55 година.

II Компонента: Финансирање самозапошљавања лица из циљне групе Програма за 200 лица у износу од 5.000,00 КМ по једном незапосленом лицу што укупно износи 1.000.000 КМ.

Јавни позив је отворен до утрошка средстава, а најдаље до 31.12.2021. године.

Јавни позив