Обавјештење ОШ „Бошко Буха“ о упису ученика

Обавјештавају се родитељи/законски старатељи дјеце дорасле за упис у први разред да се јаве педагошкој служби школе ради евидентирања дјеце.

У први разред уписују се:

  • Дјеца која, закључно са 31. августом текуће године, навршавају 6 година.
  • Дјеца која до краја текуће године навршавају 6 година(ова дјеца се уписују на захтјев родитеља и уколико Комисија за упис процјени да је дијете спремно за школу)
  • Дјеца старија од 6 година која због болести или неког другог разлога нису била уписана у школу

Због епидемиолошке ситуације, евидентирање ће се вршити путем телефона или имејла.

Приликом евидентирања, родитељи/законски старатељи договориће се са педагогогм о термину тестирања дјетета и добити све додатне информације потребне за упис дјетета у први разред.

Евидентирање ће се вршити до 15. априла у периоду од 8 до 14 часова.

Контакт особа: Сања Томић, педагог

Телефон: 058/730-081

065/808-990

Имејл: os180@skolers.org