Neradni dani za Vaskršnje i prvomajske praznike

U dane pravoslavnog Vaskrsa, koji je po Zakonu o praznicima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 43/07) vjerski praznik, za vjernike pravoslavne vjeroispovijesti neradni dani biće:

-30.04. (Veliki petak),

-02.05. (dan Vaskrsa) i

-03.05.2021.godine (Vaskršnji ponedjeljak)

Vjernici pravoslavne vjeroispovijesti imaju pravo na plaćeni izostanak sa radnog mjesta u te dane.

———————————

U skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske („Sl.Glasnik RS“ br.43/07) neradni dani povodom Međunarodnog praznika rada su:

-01.i 02.05.2021.godine (subota i nedjelja) i

-09.05.2021.godine (nedjelja), kada se obilježava republički praznik, Dan pobjede nad fašizmom.

Kako drugi dan republičkog praznika (02.05.2021.) pada u nedjelju, to se, u skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske, praznovanje ovoga datuma prenosi u ponedjeljak (03.05.2021.).

U dane praznika Republike ne rade republički organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.

Jedinice lokalne samouprave su, u dane praznika dužne postupati u skladu sa odlukama Republičkog štaba za vanredne situacije odnosno u skladu sa odredbama gradskih/opštinskih štabova za vanredne situacije.