Opštine Rudo i Priboj zajedno rade na rješavanju problema odlaganja smeća u pograničnom pojasu

smece

Godinama nagomilavano smeće na području graničnog prelaza između Republike Srpske i Republike Srbije u selu Mokronozi, dovelo je do stvaranja divlje deponije.

Angažmanom opština Rudo i Priboj i komunalnih preduzeća, očišćena je divlja deponija i time riješen dugogodišnji ekološki problem sela Mokronozi i Mioče.

U toku su dogovori sa Komunalnim preduzećem Usluga“ a.d. Rudo, da i mjesna zajednica Mokronozi bude obuhvaćena redovnim odvozom komunalnog otpada sa prostora opštine Rudo.

Na ovaj način će biti uspostavljena redovna usluga odvoza smeća uz propisanu naknadu, koju će plaćati korisnici ove usluge.

Pored napora opštine i Komunalnog preduzeća, apeluje se na građane šireg područja opštine Rudo, da komunalni otpad odlažu na propisanim lokacijama, ali i da učestvuju u akcijama čišćenja, jer samo na taj način možemo sačuvati prirodu i ekološki zdravu sredinu.

smece2