Прољећно уређење града

Одјељење за привреду, финансије,  просторно уређење и инспекцијске  послове општине Рудо у сарадњи са КП „Услуга“ Рудо,  у периоду  од  05.04.2021. године до 30.04.2021. године организује акцију прољећног  чишћења и уређења града у складу са  „Програмом заједничке комуналне потрошње за 2021. годину“.

Акција обухвата следеће активности на уређењу града: чишћење свих зелених и јавних површина од свакодневних отпадака, изграбљивање  зелених површина, сасјецање шибља и другог растиња из путног појаса, дуж улица и паркова; чишћење шахтова за одвод оборинских вода и сливних рершетки; репарацију и постављање двије   парковске клупе у  улици Ђ.Д.Д. Михаиловића; уклањање  израсле траве и земље  поред ивичњака, дуж улица, паркинга   и степеништа; чишћење неуређене  површине  испод Орфице, сточне пијаце, површине уз Улицу индустријску у Гојави; прање улица у граду и Трга слободе и сађење цвијећа на тргу.

У оквиру прољетног чишћења  вршиће се  одвоз кабастог отпада из  МЗ са којих  се врши  организован одвоз  смећа. О термину одвоза кабастог отпада по мјесним заједницама грађани ће бити накнадно обавјештени.

У оквиру акције чистиће се и дивље депоније дуж регионалног пута као и школска дворишта и игралишта у сарадњи са школама.

Ове године у склопу прољетне акције чишћења биће организована и садња   100 стабала  дрвећа – бијели јасен, која се реализује у склопу пројекта „Засади свој хлад“.

Сва физичка и правна лица дужна су да испред  и око својих објеката изврше чишћење зелених површина и дворишта у складу са Одлуком о комуналном реду на подручју општине Рудо или ће у супротном бити примјењиване казнене мјере Одлуке о комуналном реду.

Позивају се   сва правна лица, организације, заједнице етажних власника, мјесне заједнице и сви грађане општине да узму учешће у акцији, да очисте и уреде своја дворишта,  дивље депоније на својим  подручјима  и тиме дају свој допринос љепшој и здравијој животној средини, јер  чиста и уредна животна средина  осликава  стање друштва   коме припадамо.