Одржана пета редовна сједница Скупштине општине Рудо

Јуче је у Рудом одржана пета редовна сједница Скупштине општине Рудо на којој су усвојена следећа акта:

  • Одлука о општинским административним таксама којом се, у односу на постојећу, грађани ослобађају плаћања такси за издавање свих врста увјерења, извода, потврда, као и на захтјеве, молбе, приједлоге и пријаве по којима поступају органи локалне самоуправе а уведена су и одређена умањења такси око регистрације предузетничке дјелатности и издавања грађевинских и употребних дозвола.
  • Одлука о накнади штете којом су дефинисани услови и поступак остваривања права за дјелимичну накнаду штете од елементарних непогода, као и штете од паса луталица и дивљачи.
  • Програм коришћења средстава накнаде од продаје шумских дрвних сортимената за 2021.годину,
  • Одобрено је финансирање пројеката из буџета општине Рудо за шест удружења грађана која су испуњавала услове предвиђене јавним конкурсом,
  • Именовани су директор Јавне Јавне установе за туризам и спорт Рудо и чланови  управног одбора ЈЗУ ДЗ „Др Стојана и Љубица“ Рудо и изабрани чланови школских одбора ЈУ ОШ „Бошко Буха“ Штрпци, ЈУ Основна Школа Рудо и ЈУ Средњошколски центар Рудо.
  • Разматран је и усвојен извјештај о тромјесечном извршењу буџета за 2021, као и информација о плану рада Шумског газдинства „Рудо“  за 2021.

Разматрано је и усвојено више извјештаја и информација из различитих области.

Извршена је додјела пословних просторија ОО Црвеног крста Рудо и ЈУ Центар за социјални рад Рудо,