Наредба Начелника општине

На основу члана  22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама (Службени гласник Републике Српске бр. 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести (Службени гласник Р.С.број 90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике Српске бр.97/16 и 36/19), на основу закључка Републичког штаба за ванредне ситуације о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона у Републици Српској бр.90-1/21 од 01.07.2021. године а на приједлог Општинског штаба за ванредне ситуације, начелник општине Рудо доноси:

Н А Р Е Д Б У

 1. У циљу спрјечавања ширења вируса корона SARS-CoV-2 i COVID-19 болести на територији Републике Српске и заштите и спасавања становништва до 15.07.2021.године ЗАБРАЊУЈУ се :

1.) Сва јавна окупљања у групама већим од 120 лица,

2.) Сва приватна окупљања, која се не одржавају на јавном мјесту, у групама већим од 70 лица.

2. До 15.07.2021.године ОГРАНИЧАВА се радно вријеме, у периоду од 06:00 до 24:00 часа,

1.) Свим врстама угоститељских објеката за исхрану и пиће без обзира да ли послују самостално или у оквиру других објеката у којима се обавља привредна дјелатност (бензинске пумпне станице, објекти за смјештај и др.).

2.) Приређивачима игара на срећу (кладионице, аутомат клубови, томболе и др.)

3. До 15.07.2021.године , у периоду од 24:00 до 06:00 часова драгстори могу радити искључиво путем шалтерске продаје

4. Изузетно од тачке 1.подтачка 1,у периоду од 06:00 до 24:00 часа ДОЗВОЉАВАЈУ се :

1.) такмичарске активности спортских организација и спортиста уз присуство публике и уз строго придржавање мјера

прописаних од стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“,

2.) Организација културних манифестација и фестивала на отвореном уз строго придржавање мјера , прописаних од стране

ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“.

5. Дозвољене активности из ове наредбе , спроводе се уз пуну одговорност организатора за поштовање мјера прописаних од стране овог института.

6. Обавезују се грађани да, у затвореном простору, носе заштитну маску (покривена уста, нос и брада), да се придржавају заштитне мјере у погледу  физичког растојања од 2 метра, како у затвореном тако и на отвореном простору, као и да се придржавају упутства   ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“ за боравак у затвореном простору у зависности од дјелатности која се обавља.

7. Од обавезе ношења заштитне маске изузета су :

1) дјеца млађа од 7 година живота,

2) лица са инвалидитетом и дјеца са сметњама у развоју ,

3) лица која обављају физичку и спортску активност у оквиру спортских објеката.

8. Препоручује се грађанима да, на отвореном простору, користе заштитне маске уколико није могуће одржавати физичко растојање од два метра, а у складу са упутством ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“, за коришћење заштитне маске на отвореном простору.

9. Обавезују се правна лица, предузетници и физичка лица, која у директном контакту, пружају услуге грађанима да:

1)  услуге пружају заштићени маскама,

2) обавезно спроводе мјере дезинфекције,

3 ) обезбједе маске грађанима који користе њихове услуге а немају их,

4)  се придржавају упутства ЈЗУ “ Институт за јавно здравство Републике Српске“ за организовање рада зависно од дјелатности коју обављају,

5)  одреде једно или више лица за спровођење епидемиолошких мјера унутар продајног објекта , уз могућност ускраћивања пружања услуге у случају непридржавања мјера.

10. Субјекти који обављају регистровану дјелатност дужни су да, услове за обављање дјелатности, прилагоде мјерама прописаним од стране ЈЗУ “ Институт за јавно здравство Републике Српске“ за спрјечавање појаве и ширења COVID -19 болести на радном мјесту.

11. Субјекти који пружају услуге грађанима дужни су:

1) организовати свој рад уз примјену прописаних епидемиолошких мјера од стране овог института са посебном пажњом на ограничавање броја лица у објекту у зависности од површине простора и уз обавезно поштовање прописаног физичког растојања,

2) на улазу у објекат поставити обавјештење о укупном броју лица која могу боравити у односу на његову површину.

12. Инспекцијски надзор над спровођењем ове наредбе  врше  општински инспектори  и Комунална полиција .

13. Против свих јавних предузећа и одговорних лица у предузећима, власника  приватних самосталних радњи и свих других који не поступе у складу са  овом наредбом предузеће се законске санкције сходно Закону о заштити становништва од заразних болести (Сл. гласник РС број 90/17).

 14. Ова наредба ступа на снагу даном доношења а објавиће се  на ТВ Рудо и званичном сајту општине Рудо.

 

 

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Драгољуб Богдановић