Обавјештење о стављању на јавни увид Нацртa Студије утицаја на животну средину пројекта изградње хидроелектране „Мрсово“, на ријеци Лим, општина Рудо

Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију достављен је Нацрт Студије утицаја на животну средину пројекта изградње хидроелектране „Мрсово“, на ријеци Лим, општина Рудо, инсталисане снаге 36,80 MW. Носилац израде студије је Јавна научно-истраживачка установа „Институт за заштиту и екологију Републике Српске“ Бања Лука.

На основу члана 69. Закона о заштити животне средине, („Службени гласник Републике Српске“, бр. 71/12, 79/15 и 70/20), Нацрт Студије утицаја на животну средину, ставља се на јавни увид и објављује се на интернет страници Министарства. Носилац пројекта је пројекта  „COMSAR ENERGY HIDRO“ д.o.o. Бања Лука,  Ул. Краља Алфонса XIII бр. 18, Бања Лука.

Јавни увид у нацрт Студије утицаја на животну средину обезбијеђен је на интернет страници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију

и у просторијама Општине Рудо  у периоду од 26.7.2021. године до 25.8.2021. године.

Јавна расправа о предметном Нацрту Студије утицаја на животну средину одржаће се 10.8.2021. у просторијама Општине Рудо са почетком у 10 часова.

Примједбе и сугестије на Нацрт Студије утицаја на животну средину пројеката изградње хидроелектране „Мрсово“, на ријеци Лим, општина Рудо, инсталисане снаге 36,80 MW, могу се доставити на адресу Министарства (Трг Републике Српске 1, Бања Лука) или електронским путем на адресу: m.nikolic@mgr.vladars.net у року од 15 дана након одржавања Јавне расправе.