Позив организацијама цивилног друштва на јавну расправу

Позивају се све организације цивилног друштва (ОЦД) са подручја општине Рудо да присуствују Јавној расправи одабира приоритетних области Јавног позива на подручју Општине Рудо за 2021. годину, а у склопу Регионалног програма локалне демократије на Западном Балкану 2 (РеЛОаД2) којег финансира Европска унија (ЕУ) а имплементира Развојни програм Уједињених нација (УНДП).

Јавна расправа ће се одржати у малој сали Дома културе у Рудом, у четвртак 23.9.2021. године са почетком у 11:00 сати са сљедећим тачкама дневног реда:

  • Информације о РеЛОаД2 пројекту
  • Дискусија приједлога области предстојећег Јавног позива за Општину Рудо у РеЛОаД2 пројекту за 2021. годину
  • Текућа питања о предложеним приоритетним областима:

1. СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ И ПОДРШКА ЗАПОШЉАВАЊУ

1.1.Организовање основних обука за незапослена лица у циљу подстицања развоја приватног предузетништва  и смањења броја одраслих, материјално необјезбеђених лица

1.2.Рурални развој села у пољопривреди (повртарство, воћарство, прикупљање и прерада шумског воћа, љековитог биља и осталих пољопривредних производа)

 

  1. СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА И ЗАШТИТА ЗДРАВЉА СТАНОВНИШТВА

2.1. Унапрјеђење постојећих и развој нових услуга социјалне помоћи и очувања здравља за угрожену популацију старијих лица

2.2. Помоћ и подршка за унапрјеђење положаја болесне и старије популације

2.3. Промоција здравља, здравог живота, превенције и контроле кардио-васкуларних и малигних обољења

 

  1. КУЛТУРА И СПОРТ

3.1. Развој нових спортских и културних садржаја за дјецу и младе

3.2. Промоција и заштита културно историјског наслијеђа

3.3. Пројекти који доприносе развоју планинарења, спелеологије, ронилаштва и рафтинга

 

  1. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

4.1. Пројекти који рјешавају проблем дивљих депонија и подижу свијест код становништва о штетности дивљих депонија и важности сакупљања комуналног отпада

  1. ПОВЕЋАЊЕ ОБИМА УСЛУГА ЗА РАЗВОЈ ДЈЕЦЕ И МЛАДИХ

5.1. Едукативне радионице за младе са акцентом на развој вјештина из области ИТ технологија и страних језика

5.2. Едукативно-креативне радионице за дјецу предшколског и раног школског узраста

5.3. Пројекти који доприносе развоју омладинског предузетништва

 

  1. ОДГОВОР НА КРИЗУ ПРОУЗРОКОВАНУ ПАНДЕМИЈОМ

6.1. Пројекти који пружају помоћ становништву у условима пандемије

6.2. Подршка предузетницима и локалној економији како да преброди пословање у условима пандемије (консултације са стручњацима, обука како организовати рад од куће и слично)

 

  1. МЛАДИ

7.1.  Повећати мобилност и интеракцију младих (волонтерски, тематски, спортски и извиђачки кампови)

7.2. Пројекти који промовишу и пружају подршку омладинском раду

7.3. Развој нових садржаја за квалитетније провођење слободног времена (културни, спортски, забавни и други садржаји за младе)

7.4. Подршка младима на селу (подршка за активно бављење пољопривредом, развој нових садржаја за младе на селу).