ЈАВНИ ПОЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА/НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ПРЕДАЈУ ПРИЈЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА РеЛОаД2

ОПШТИНА РУДО У ПАРТНЕРСТВУ СА РАЗВОЈНИМ ПРОГРАМОМ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА РАСПИСУЈЕ:

ЈАВНИ ПОЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА/НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

ЗА ПРЕДАЈУ ПРИЈЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА

У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА РЕГИОНАЛНИ ПРОГРАМ ЛОКАЛНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ 2 (РеЛОаД2)

 

РеЛОаД2 је регионални пројекат којег финансира Еуропска унија (ЕУ), а имплементира Развојни програм Уједињених нација (УНДП) у шест земаља/територија Западног Балкана и то: Албанија, Република Сјеверна Македонија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Косово* и Србија.

Општина Рудо и пројекат РеЛОаД2 позивају све организације цивилног друштва (ОЦД) из Босне и Херцеговине да доставе приједлоге пројеката који су у складу са развојним циљевима општине Рудо који су наведени у документу Стратегија локалног развоја Општине Рудо 2018-2027., из сљедећих приоритетних области:

 1. СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ И ПОДРШКА ЗАПОШЉАВАЊУ

1.1.         Организовање основних нецертифицираних обука за незапослена лица у циљу подстицања развоја приватног предузетништва и смањења броја одраслих, материјално необезбјеђених лица

1.2.         Рурални развој села у пољопривреди (повртларство, воћарство, прикупљање и прерада шумског воћа, љековитог биља и осталих пољопривредних производа)

 1. СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА И ЗАШТИТА ЗДРАВЉА СТАНОВНИШТВА

2.1.         Унапређење постојећих и развој нових услуга социјалне помоћи и очувања здравља за угрожену популацију старијих лица

2.2.         Помоћ и подршка за унапређење положаја болесне и старије популације

2.3.         Промоција здравља, здравог живота, превенције и контроле кардиоваскуларних и малигних обољења

2.4.         Пројекти који пружају подршку особама са потешкоћама у развоју и њиховим породицама

 1. КУЛТУРА И СПОРТ

3.1.         Развој нових спортских и културних садржаја за дјецу и младе

3.2.         Промоција и заштита културно историјског наслијеђа

3.3.         Пројекти који доприносе развоју планинарења, спелеологије, ронилаштва и рафтинга

 1. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

4.1.         Пројекти који рјешавају проблем дивљих депонија и подижу свијест код становништва о штетности дивљих депонија и важности сакупљања комуналног отпада

 1. ПОВЕЋАЊЕ ОБИМА УСЛУГА ЗА РАЗВОЈ ДЈЕЦЕ И МЛАДИХ

5.1.         Едукативне радионице за младе са акцентом на развој вјештина из области ИТ технологија и страних језика

5.2.         Едукативно-креативне радионице за дјецу предшколског и раног школског узраста

5.3.         Пројекти који доприносе развоју омладинског предузетништва

 

 1. ОДГОВОР НА КРИЗУ ПРОУЗРОКОВАНУ ПАНДЕМИЈОМ

6.1.         Пројекти који пружају помоћ становништву у условима пандемије

6.2.         Подршка предузетницима и локалној економији како да преброди пословање у условима пандемије (консултације са стручњацима, обука како организовати рад од куће и слично)

 

 1. МЛАДИ

7.1.         Повећати мобилност и интеракцију младих (волонтерски, тематски, спортски и извиђачки кампови)

7.2.         Пројекти који промовишу и пружају подршку омладинском раду

7.3.         Развој нових садржаја за квалитетније провођење слободног времена (културни, спортски, забавни и други садржаји за младе)

7.4.         Подршка младима на селу (подршка за активно бављење пољопривредом, развој нових садржаја за младе на селу)

 

Износи средстава за одобрене пројекте ће бити од 10.000,00 КМ до 70.000,00 КМ. Једна организација цивилног друштва може поднијети више пројектних приједлога с тим да је максималан новчани износ средстава која могу бити додијељена за имплементацију пројеката једној организацији цивилног друштва током укупног трајања РеЛОаД2 пројекта 120.000,00 КМ.

Општина Рудо и УНДП задржавају право да не додијеле сва расположива финансијска средства у случају да пројектни приједлози  не задовољавају задане критерије.

Дужина трајања сваког пројекта може бити од шест (6) до дванаест (12) мјесеци. Изабрани пројекти се требају реализовати у периоду децембар 2021. – децембар 2022. године.

ПРАВО УЧЕШЋА:

Учешће у овом јавном позиву је отворено, на једнаким основама, за све формално регистроване ОЦД (удружење/удруга или фондација), у складу са важећим законским прописима у Босни и Херцеговини.

Све заинтересоване организације цивилног друштва детаљне информације о условима за аплицирање и критеријима за финансирање пројеката могу пронаћи у Смјерницама за апликанте у оквиру јавног позива.

ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

Све потребне информације и електронска верзија цијелог пакета пријавне документације може се наћи на wеб страници: www.ba.undp.org , као и на wеб страници Општине Рудо www.opstinarudo.com.

Документација за пријаву на јавни позив за Општину Рудо такођер се може преузети од 1. октобра до 29. октобра 2021. године, слањем захтјева са називом заинтересоване организације на е-маил: projekti@opstinarudo.com  или лично преузимањем у Општини Рудо, канцеларија бр. 11, Улица Ђенерала Драже Михаиловића бр. 41.

ИНФОРМАТИВНЕ СЕСИЈЕ:

 • За заинтересоване представнике ОЦД планиран је дводневни Тренинг управљања пројектним циклусом (ПЦМ) који ће бити организован у склопу јавног позива у периоду од 11-12. октобра 2021. Пријаве на тренинг су отворене за ОЦД из Општине Рудо до 7. октобра 2021. године. Пријаве се примају на емаил адресу: projekti@opstinarudo.com.
 • Информативни састанак са заинтересованим организацијама „Отворени дан“ ће бити одржан 8. октобра 2021. године од 11,00 до 12,00 сати у малој сали Дома културе. Потенцијални апликанти ће током састанка бити детаљније упознати са позивом, начином пријављивања, критеријима, итд.
 • Представницима ОЦД ће бити пружена додатна помоћ консултанта – ментора. Први састанак са ментором планиран је за 14. октобар 2021. године са почетком у 12,00 сати у малој сали Дома културе. Додатни састанци које организује ментор са ОЦД ће се такође одржавати јавно, а распоред ће, укључујући датум и вријеме, бити објављен путем општинске wеб странице. У сврху транспарентности записници са одржаних састанака са ментором ће бити објављени на страници Општине Рудо. На овај начин ће се омогућити да информације буду доступне за ОЦД које нису биле у могућности да присуствују састанцима са ментором.
 • Питања у вези са јавним позивом се могу поставити путем е-маил адресе: ba@undp.org са назнаком за РеЛОаД2 пројекат. Питања се могу постављати до 25. октобра 2021. године. Одговори на упите ће бити достављени у писаној форми унутар три радна дана од примања упита.

ПРЕДАЈА АПЛИКАЦИЈА:

Испуњена апликација (са комплетном захтијеваном документацијом) се мора доставити у једној електронској копији (УСБ) на којем је сет обавезне и додатне документације, плус по један примјерак докумената које је потребно доставити у штампаном облику. Сви материјали се достављају у затвореној коверти или пакету препорученом поштом или лично током радних дана (понедјељак – петак), у периоду од 8 до 15 сати на сљедећу адресу, са назнаком за РеЛОаД2 пројекат:

Општина Рудо

Канцеларија бр. 11

Улица Ђенерала Драже Михаиловића бр. 41

73260 Рудо, Босна и Херцеговина

 

Рок за предају апликација је 29. октобар 2021. године, до 15,00 сати. Апликације достављене након  наведеног рока ће бити разматране једино у случају да поштански жиг указује на датум слања прије званичног истека рока.

Вањска страна коверте мора садржавати назив позива за предају приједлога пројеката, пуно име и адресу апликанта, пуни назив пројекта и навод “Не отварати прије званичног отварања”.

О примљеној пошиљци у Општини ће се водити уредна евиденција и издавати потврде о пријему.

Резултати јавног позива ће искључиво бити објављени на wеб страници УНДП БИХ www.ba.undp.org, те на wеб страници општине www.opstinarudo.com, као и на огласној плочи у згради општине Рудо, у року од 30 радних дана од затварања јавног позива. Писменим путем обавијестити ће се само организације цивилног друштва чији су приједлози пројеката одабрани за финансирање.

 

Јавни позив садржи:

Анекс 1 Пројектни приједлог

Анекс 2 Преглед буџета

Анекс 3 Логички оквир рада

Анекс 4 План активности и промоције

Анекс 5 Административни подаци о апликанту

Анекс 6 Финансијска идентификациона форма

Анекс 7 Изјава о подобности

Анекс 8 Изјава о двоструком финансирању

Аннеx 9 Изјава о партнерству

Анекс 10 Листа за провјеру

Смјернице за апликанте општина Рудо

Најчешћа питања са одговорима