Javna rasprava o Nacrtu budžeta za 2022. godinu

Obavještavaju se građani opštine Rudo, da je  Zaključkom  Skupštine opštine Rudo, broj: 01-013-115/21 od 09.11.2021.godine, Nacrt budžeta opštine Rudo za 2022.godinu  upućen  na  Javnu raspravu.

Zainteresovani  građani i sva ostala pravna i fizička lica mogu se informisati o Nacrtu  budžeta za 2022.godinu u Centru za usluge građana u opštini Rudo.

Svoje primjedbe, mišljenje i prijedloge, svi zainteresovani mogu  dostaviti Radnoj grupi za praćenje Javne rasprave u periodu od  11.11. do 18.11.2021.godine i  Višem  stručnom saradniku za civilnu zaštitu i mjesne zajednice, u zgradi opštine Rudo u kancelariji broj 3.

Javna rasprava o Nacrtu budžeta za 2022.godinu će se održati 18.11.2021.godine sa početkom u 11 časova u maloj sali Doma kulture Rudo.

Pozivaju se građani opštine Rudo da prisustvuju zakazanoj Javnoj raspravi.