Javni predpoziv

Karitas Švicarske u BiH, zajedno sa partnerskim opštinama: Čajniče, Foča FBiH, Foča, Grad Goražde, Novo Goražde, Pale FBiH, Višegrad i Rudo, otvorio je II Javni predpoziv za lokalno stanovništvo navednih opština s ciljem podrške i osnaživanja kroz učešće i finansiranje u projektu SELLS. Cilj je podržati pojedince i porodice, lokalna udruženja i male biznise koji imaju ideju na koji način uvećati vlastito prihodovanje, a spadaju u kategoriju nezaposlenih, zaposlenih sa nedovoljnim primanjima i druge kategorije stanovništva u nepovoljnom ekonomskom i socijalnom položaju. Grantovi do 5,000 KM za pojedince i do 15,000 KM za oblike zajedničkog poslovanja, u naredne dvije godine, biće finansirani od strane Karitasa Švicarske, navedenih opština i podrazumijevaju finansijsko učešće korisnika do 20%.

Sve detalje i Prijavni formular je moguće pronaći na info pultu opština, web stranicama opština i na FB stranici Karitasa Švicarske u BiH.

Posebno ohrabrujemo žene i ženske organizacije, omladinske organizacije u bilo kojoj oblasti djelovanja (poželjno zanatstvo), te pojedince i grupe usmjerene na IT sektor, da se prijave.

Predpoziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, do 02.12.2021 godine.

Aplikacije se mogu predati na adresu Opštine Rudo, ĐDD Mihailovića br. 41, Rudo uz navođenje imena i prezimena podnosioca prijave i naznaku „Prijava za predpoziv na projekat SELLS“.

Prijavni formular