Trideset godina od osnivanja Skupštine srpskog naroda u BiH-Republike Srpske

OdlikovanjeU Banja Luci je 25.10.2021. godine Svečanom akademijom obilježeno trudeset godina od istorijske-vizionarske i državotvorne odluke “Formiranja Skupštine srpskog naroda u BiH“ (Sarajevo,24.10.1991), sa kojom su udareni temelji srpske države na prostoru BiH-kasnije proglašenom Republika Srpska a zatim konstituisani njeni državnički elementi: Vlada, Dek-

laracija o proglašenju (09.01.1992.g), Ustav (28.02.1992.g.), i dr.

Sve je urađeno mudro i vizionarski u miru i demokratskim-parlamentarnim sredstvima prije izbijanja rata u BiH (04.04.1992-21.11.1995), a kasnije je sve to sa narodom i Vojskom RS u ratu odbranjeno i međunarodno priznato Dejtonskim  mirovnim sporazumom (21.11.1995.g.).

U muru, u posdejtonskoj BiH većim dijelom sačuvano (dosta  nadležnosti RS  je prenijeto na nivo BiH), izgrađivano i razvijano u današnju Republiku Srpsku.

Jedan od direktnih učesnika svih tih događaja- „Stvaraoca Republika Srpske“, bio je i g-din Dobrisav Milinković, tada poslanik u Skupštini  Socijalističke Republike BiH (HI.1990-24.10.1992) a kasnije Narodni poslanik u Skupštini Republike Srpske, a današnji predsjednik Skupštine opštine Rudo.

NEKA VJEČNO ŽIVI I TRAJE REPUBLIKA SRPSKA!