Јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста службеника и намјештеника у Општинској управи Рудо

Начелник општине Рудо расписује Јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста службеника и намјештеника у Општинској управи Рудо:

1.Самостални стручни сарадник за саобраћај и путеве……………………………1 извршилац,

2.Кафе куварица…………………………………………………………………………………….1 извршилац.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Јавног конкурса. Јавни конкурс биће објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“, дневном листу „Глас Српске“,  Телевизији Рудо и интернет страници Општине Рудо. Ако Конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана последњег објављивања.

Са свим кандидатима који испуњавају услове конкурса, комисија ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити писмено обавјештени.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Текст јавног позива