Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta službenika i namještenika u Opštinskoj upravi Rudo

Načelnik opštine Rudo raspisuje Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta službenika i namještenika u Opštinskoj upravi Rudo:

1.Samostalni stručni saradnik za saobraćaj i puteve……………………………1 izvršilac,

2.Kafe kuvarica…………………………………………………………………………………….1 izvršilac.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa. Javni konkurs biće objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske“, dnevnom listu „Glas Srpske“,  Televiziji Rudo i internet stranici Opštine Rudo. Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana poslednjeg objavljivanja.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, komisija će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti pismeno obavješteni.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Tekst javnog poziva