Обновљена еколошка дозвола за МХЕ Голеш

Општина Рудо обавјештава заинтересовану јавност о обнављању рјешења о еколошкој дозволи за МХЕ „Голеш“ Штрпци

Дана 21.10.2021.године Лаловић Петар из Горње Ријеке, општина Рудо поднио је захтјев овом Одјељењу за обнављање еколошке дозволе за МXE „Голеш“ Штрпци, општина Рудо на к.ч.број 633 КО Штрпци. Уз захтјев, инвеститор је приложио и Записник о извршеним мјерењима емисија у животну средину, урађену од стране Унис д.о.о. Источно Сарајево, Записник републичког еколошког инспектора којим се доказује да су извршене мјере и обавезе наложене претходним рјешењем и Изјаву одговорног лица да са даном подношења захтјева није дошло до значајних промјена које се односе на наведено постројење и активности.

Цијенећи наведену документацију, ово Одјељење је утврдило да су испуњени сви услови предвиђени одредбама Закона о заштити животне средине, те је донијело рјешење којим се обнавља еколошка дозвола за поменути објекат.

Еколошка дозвола МХЕ Штрпци