Obnovljena ekološka dozvola za MHE Goleš

Opština Rudo obavještava zainteresovanu javnost o obnavljanju rješenja o ekološkoj dozvoli za MHE „Goleš“ Štrpci

Dana 21.10.2021.godine Lalović Petar iz Gornje Rijeke, opština Rudo podnio je zahtjev ovom Odjeljenju za obnavljanje ekološke dozvole za MXE „Goleš“ Štrpci, opština Rudo na k.č.broj 633 KO Štrpci. Uz zahtjev, investitor je priložio i Zapisnik o izvršenim mjerenjima emisija u životnu sredinu, urađenu od strane Unis d.o.o. Istočno Sarajevo, Zapisnik republičkog ekološkog inspektora kojim se dokazuje da su izvršene mjere i obaveze naložene prethodnim rješenjem i Izjavu odgovornog lica da sa danom podnošenja zahtjeva nije došlo do značajnih promjena koje se odnose na navedeno postrojenje i aktivnosti.

Cijeneći navedenu dokumentaciju, ovo Odjeljenje je utvrdilo da su ispunjeni svi uslovi predviđeni odredbama Zakona o zaštiti životne sredine, te je donijelo rješenje kojim se obnavlja ekološka dozvola za pomenuti objekat.

Ekološka dozvola MHE Štrpci