Потписивање уговора са новим корисницима стипендије

Обавјештавају се студенти-нови корисници који су остварили право на студентску стипендију из средстава буџета општине Рудо за школску 2021/2022 годину да су обавезни  потписати уговор о додјели студентске стипендије   у периоду од 01.02.2022.године до 28.02.2022.године у просторијама Општинске Управе Рудо-шалтер сала.

Студенти-досадашњи корисници немају обавезу потписивања уговора и исти настављају остваривати право на студентску стипендију и у школској 2021/2022 години на основу раније закључених уговора.

Студенти који нису у могућности у наведеном периоду доћи да лично потпишу уговор, за то могу овластити неког од пунољетних чланова заједничког домаћинства или друго лице да у њихово име потпише уговор о додјели студентске стипендије, при чему су наведена лица приликом потписивања уговора обавезна  приложити овјерену пуномоћ дату од стране студента.