Прелиминарна ранг листа за додјелу стамбене јединице социјалног становања на коришћење

Након спроведене процедуре по Поновном Јавном позиву за додјелу стамбене јединице социјалног становања на коришћење, Комисија за спровођење поступка је сачинила Прелиминарну ранг листу подносилаца пријава. Иста је истакнута на огласној табли општине Рудо и путем сајта општине.

Подносиоци пријава имају право приговора у року од 15 (петнаест) дана од дана истицања ранг листе.

Приговор се подноси Комисији за спровођење поступка додјеле стамбене јединице социјалног становања.

Прелиминарна ранг листа