Preliminarna rang lista za dodjelu stambene jedinice socijalnog stanovanja na korišćenje

Nakon sprovedene procedure po Ponovnom Javnom pozivu za dodjelu stambene jedinice socijalnog stanovanja na korišćenje, Komisija za sprovođenje postupka je sačinila Preliminarnu rang listu podnosilaca prijava. Ista je istaknuta na oglasnoj tabli opštine Rudo i putem sajta opštine.

Podnosioci prijava imaju pravo prigovora u roku od 15 (petnaest) dana od dana isticanja rang liste.

Prigovor se podnosi Komisiji za sprovođenje postupka dodjele stambene jedinice socijalnog stanovanja.

Preliminarna rang lista