Директни позив

Босна и Херцеговина

Република Српска

Општина Рудо

-НАЧЕЛНИК-

Број: _______________

Дана: 15.02.2022. године

 

У склопу пројекта „Јачање улоге Мјесних Заједница“ и у сарадњи са УНДП-ом Општина Рудо објављује:

Д И Р Е К Т Н И   П О З И В

за достављање пројектних приједлога намијењен партнерским мјесним заједницама које учествују у ИИ фази пројекта Јачање улоге МЗ у БиХ са подручја општине Рудо (Мјесна заједница Бијело Брдо, Мјесна заједница Увац, Мјесна заједница Мокронози, Мјесна заједница Мрсово и Мјесна заједница Сетихово).

Директни позив биће отворен до 15.03.2022.

Максимална вриједност достављених пројеката може износити 30.800 КМ без ПДВ- (укључујући средства УНДП МЗ пројекта и јединице локалне самоуправе у складу са договореним процентом суфинансирања).

Минимална вриједност достављених пројеката може износити 26.000 КМ без ПДВ- (укључујући средства УНДП МЗ пројекта и јединице локалне самоуправе у складу са договореним процентом суфинансирања).

Дужина трајања пројекта је максимално 6 (шест) мјесеци од дана потписивања Писма споразума ЛоА за импементацију пројекта.

Пристигли пројектни приједлози ће бити подвргнути комисијској евалуацији од стране 2 представника ЈЛС, 1 представника УНДП МЗ пројекта. Комисију именује начелник.

У току трајања позива представници Савјета партнерских МЗ имаће могућност кориштења менторске подршке.

Пројектна документација по овом Позиву се може преузети од 15.02.2022.. Све информације и електронска верзија цијелог пакета пријавне документације може се наћи на сљедећој wеб адреси: www.опстинарудо.цом .

Критерији за реализацију иницијатива мјесних заједница

Прилог 1-Образац пројектног приједлога

Прилог 2-Преглед буџета

Прилог 3-Матрица логичког оквира

Прилог 4-План активности

Прилог 5-Писмо обавезе за додатно финансирање

 

ДОСТАВЉЕНО :                                                                      Начелник општине

Драгољуб Богдановић

  1. Огласна табла општине Рудо
  2. Веб страница општине Рудо
  3. Начелнику општине
  4. УНДП/МЗ

5.а/а