Донешена Одлука о додјели новчане помоћи родитељима за новорођену дјецу

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана 15.02.2022.године донијела је Одлуку о  додјели једнократне новчане помоћи родитељима  за новорођену дјецу  („Службени гласник Општине Рудо“ , број 3/22 ).

Према наведеној одлуци новчана помоћ остварује се у виду једнократне новчане помоћи у сљедећим износима:

  • за прво  новорођено дијете………………………………….. 400,00  КМ
  • за друго новорођено дијете…………………………………… 500,00 КМ
  • за треће новорођено дијете …………………………………..800,00  КМ
  • за четврто и свако наредно новорођено дијете………1000,00 КМ

Право на  новчану помоћ,  према овој Одлуци имају  родитељи/родитељ дјетета рођеног у току  2022.године,  који  у непрекидном трајању у периоду од најмање  три године прије рођења дјетета  имају/има пријављено  пребивалиште,  на подручју општине Рудо, без обзира на мјесто рођења дјетета, као и социјални статус породице. Захтјеви се подносе у року од два мјесеца од дана рођења дјетета Одјељењу за општу управу и друштвене дјелатности.

Из  буџета општине Рудо у 2021. години по овом основу исплаћена су новчана средства у износу од 33.500, 00 КМ на име једнократних новчаних помоћи родитељима за новорођену дјецу, рођену у току 2021.године.