Народна библиотека „Манојло Илић“ ботатија за 61 наслов

Народна библиотека „Манојло Илић“ добила је 61 нови наслов од Министарства просвјете и културе Републике Српске. Ријеч је о насловима из области белетристике и школске лектире. Ова набавка је од великог значаја јер је обогатила фонд библиотеке најновијим насловима и обновила дио фонда примјерцима обавезне школске лектире и класицима свјетске књижевности.

Народна библиотека „Манојло Илић“ састоји се од информативно-позајмног одјељења, дјечјег одјељења, завичајног одјељења, одјељења старе и ријетке књиге и одјељења легата.

DSC_5583 DSC_5585 DSC_5587 DSC_5591 DSC_5592 DSC_5595