Обавјештење

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске подсјећа пољопривреднике на обавезу ажурирања података у Регистру пољопривредних газдинстава и Регистру корисника подстицајних средстава за развој пољопривреде и села у Републици Српској што је један од услова за остваривање права на кориштење новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села.

Правилник о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села за 2022. годину ступио је на снагу у понедјељак, 31.01.2022. године, док се правилник о капиталним инвестицијама очекује у скорије вријеме, те апелујемо на ажурирање података у АПИФ-у.

Важно је напоменути да пољопривредна газдинства која у моменту подношења пријаве на јавни позив за капиталне инвестиције у пољопривредној производњи за 2022. годину која нису извршила редовно годишње ажурирање података, неће моћи остварити право на подстицајна средства.

Такође, носиоци породичних пољопривредних газдинстава обавезни су Пореској управи Републике Српске пријавити обавезу доприноса за 2021. годину у складу са прописима о доприносима, те измирити обавезе по основу накнаде за противградну заштиту за 2021. годину у складу са прописима о противградној заштити.

С обзиром на стање у вези са епидемијом изазваном вирусом корона апелујемо на пољопривреднике да поштујући све епидемиолошке мјере на вријеме изврше своје обавезе како се пред сами истек рока не би стварале гужве, те како би подстицаји могли да буду благовремено обрачунати.

Пољопривредна газдинства уписана у Регистар газдинстава сваке године, од 1. јануара до 15. маја, обавезно пријављују надлежној организационој јединици АПИФ-а податке о начину коришћења регистрованог земљишног посједа, тј. податке о засијаним, односно засађеним пољопривредним културама на регистрованом пољопривредном земљишту и врстама и тренутном бројном стању сточног фонда.

Правилник