Јавни конкурс

Расписује се Јавни конкурс за утврђивање статуса удружења од интереса за Општину Рудо, у складу са

Одлуком о критеријумима, условима и начину утврђивања статуса удружења од интереса за општину Рудо („Службени гласник Општине Рудо“ број: 11/18).

Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања.

Јавни конкурс

Образац захтјева