Јавни позив за доставу приједлога пројеката за капиталне инвестиције за 2022. годину

Начелник општине расписује Јавни позив за доставу приједлога за капиталне инвестиције за 2022. годину.

Пројекти треба да се односе на неке од наведених услова и то: економски развој, развој пољопривреде, развој туризма, подржава развој животне средине, културно просвјетни развој, подржавање омладине и/или жена, испуњава очекивања већег броја грађана, смањује оперативне трошкове и слично.

Приједлоге пројекта могу подносити управне организације, савјети мјесних заједница, правна и физичка лица

а под условом да се односе на шири нтерес локалне заједнице.

Да би задовољили критеријуме за оцјену пројеката капиталних инвестиција, приједлози морају бити сачињени на образцу утврђеном од стране Начелника општине.

Позив за приједлог пројеката је отворен дo 5.04.2022.године, до 14 часова.

Јавни позив је објављен на сајту општине Рудо, Огласној табли општине и ТВ Рудо.

Попуњене апликације предати на Инфо пулту Центра за пружање услуга  грађанима општине Рудо.

Апликације се могу подићи на Инфо пулту Центра за пружање услуга грађанима општине Рудо.

Јавни позив

Апликација