Листа логораша-корисника бањске рехабилитације у 2022. години

На расписани Јавни позив за упућивање бораца који су доспјели у заробљеништво-логораша

Општине Рудо у бањско-климатску здравствену установу пријавило се 9 лица.

Исти ће бити упућени у Бању по оконачању процедуре одабира Бањско-климатске здравствене установе, о чему ће корисници бити благовремено обавјештени.

Ранг листа