Јавни оглас о давању у закуп пословних простора у власништву Oпштине

Начелник општине Рудо расписује Јавни оглас о давању под закуп путем прикупљања писмених понуда за пословне просторе у привреди у приземљу зграде старе жељезничке станице на Увцу, саграђенe на земљишту означеном са к.ч.број 242, уписанe у Лист непокретности број 494  КО Штрпци и то:

пословни простор у површини од 11,50 м2;

пословни простор у површини од 29,10 м2.

Рок за подношење пријава за учешће у јавном надметању je 8 дана од дана објављивања огласа.

Оглас ће се објавити на огласној табли, веб страници Општине и ТВ Рудо.

Ако оглас не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана последњег објављивања.

Јавни оглас