Јавни позив заинтересованим лицима за непосредну погодбу за давање у закуп пословних простора у власништву општине Рудо

Општина Рудо са сједиштем у Рудом даје под закуп путем непосредне погодбе пословне просторе у привреди у приземљу зграде старе жељезничке станице на Увцу, саграђене на емљишту означеном са к.ч. број 242, уписане у Лист непокретности број 494 КО Штрпзци и то:

  • пословни простор у површини од 11,50 м2,
  • пословни простор у површини од 29,10 м2.

Јавни позив