Поновни јавни оглас

лицитацијама у поступку намирења потраживања за невраћене кредите за подстицај развоја локалне заједнице („Службени гласник општине Рудо“, број: 11/13, 13/13, 10/14 и 5/15), Начелник општине Рудо, расписује

ПОНОВНИ ЈАВНИ ОГЛАС

 за  продају покретне имовине прибављене путем лицитације

 у поступку намирења потраживања за невраћене кредите

  за подстицај развоја локалне заједнице

 ПРЕДМЕТ ОГЛАСА је поновна продаја путем усменог јавног надметања-лицитацијом покретне имовине прибављене путем лицитације у поступку намирења потраживања за невраћене кредите за подстицај развоја локалне заједнице и то:

  1. Машина за израду жичаних плетива „Waifos“, година производње 1972., инв.број: 00147; -неидентификована у довољној мјери.

Поновна продаја покретних ствари из тачке I Огласа вршиће се лицитацијом, која ће се одржати дана 16. маја 2022. године у кругу АД „Нови аутодијелови“ Рудо, са почетком у 10 часова.

Почетна продајна цијена ствари из тачке I Огласа износи: 720,00 КМ.

Предмет продаје се може погледати сваки радни дан у периоду од 11 до 13 часова у кругу АД „Нови аутодијелови“ Рудо уз присуство овлаштене особе за лицитацију.

Рок за подношење пријава за учешће на лицитацији је 15 дана од дана објављивања огласа.

Оглас ће се објавити у дневном листу „Глас Српске“, ТВ Рудо, Интернет страници општине Рудо и Огласној табли општине Рудо. Ако оглас не буде објављен истовремено, рок се рачуна од дана последњег објављивања.

Пријаве се подносе лично или путем поште на посебном обрасцу који се налази у Центру за пружање услуга грађанима- шалтер сала општине Рудо и на Интернет страници општине Рудо, а достављају се на адресу: Општина Рудо, улица Драгољуба Драже Михаиловића број 41, са назнаком: „Комисија за спровођење  јавног надметања (лицитације) у поступку продаје покретних ствари које је општина Рудо прибавила путем лицитације у поступку намирења потраживања за невраћене кредите за подстицај развоја локалне заједнице“.

За додатне информације обратити се контакт особи: Никитовић Игору на тел: 058/711-360  или лично у канеларији број 5, зграда општине Рудо.

Поновна јавна продаја

Пријава