Прелиминарна ранг листа корисника бањске рехабилитације

Након спроведеног поступка по Јавном позиву за упућивање РВИ и ППБ у бањско-климатске здравствене установе, истичемо Прелиминарну Ранг листу корисника.

У 2022. години на Бањску рехабилатцију са подручја општине Рудо упућује се 7 корисника и то 3 РВИ и 4 члана ППБ.

Приликом поступка избора били смо дужни обезбједити сразмјерну заступљеност укупног броја чланова РВИ и чланова ППБ.

Приликом поступка избора чланова ППБ у  случају истог броја бодова предност имају првенствено родитељи погинулог борца,

те по другом критеријуму подносилац захтјева старијег датума рођења.

На листу се може поднијети приговор у року од 7 дана од дана истицања Листе на огласној табли.

Ранг листа